Inspirational Marathi Charoli | प्रेरणादायी चारोळ्या

रंग झालो तर, भगव्या ध्वजाचा होईन,सुगंध झालो तर, महाराष्ट्राच्या मातीचा होईन,शब्द झालो तर, मराठी भाषेचा होईन,आणि पुत्र म्हणून जन्मलो, तर

Read more
error: Content is protected !!